petak, 28 Juli 2017

sadaka5N
a oglasnoj ploči u jednoj ulici zalijepljeni su oglasi sljedećeg sadržaja:

Opširnije...

sl brod„Ako ne znaš kuda ideš, svaki te put vodi do – nigdje.“ 

Opširnije...

sudnjidanSudnji dan jedan složen/kompleksan proces koji će se odvijati u fazama, a tek jedna od njegovih faza je suđenje/polaganje računa.

Opširnije...