utorak, 16 Juli 2024
dova dj
Bogu dragom molbe dajem, 
I dovi se ja predajem
Primi moje molbe, Bože,
Ti si Onaj ko sve može
Tebe zovem kad ja spim,
I prizivam kad ja snim
Tebi misli svoje šaljem 
Tebi srce ja predajem
Nauči me da te molim
I sve ljude da zavolim
Sačuvaj nas od svih zala,
Za sve dobro Tebi hvala
Hvala sto me uči mati
Da Te, Bože, mogu zvati
Za hljeb, hvala, sto nam pruži
Može l', čovjek da se oduži?
I san miran koji teče
Ti nam pružaš svako veče
Tebi, Bože, nek je hvala
Blagodare djeca mala
Počuj molbe naše glas,
Bože mili, Ti si Spas!

(autor M.S.)