utorak, 16 Juli 2024
sesttrePitanje: Šta žena smije, a šta ne smije otkriti pred drugom ženom?

Odgovor: U vezi s ovim pitanjem islamski učenjaci imaju tri mišljenja: prvo, avret žene pred ženom muslimankom jeste od pupka do koljena, i zastupa ga izrazita većina autoriteta hanefijske, malikijske, šafijske i hanbelijske pravne škole ; drugo, žena pred ženom može otkriti ono što obično otkriva pred svojim mahremima (ocem, bratom, amidžom...), i ovo je jedno od dva mišljenja koja se navode od imama Ebu Hanife ; i, treće, stidno mjesto žene pred ženom jeste samo spolni organ i zadnjica, a ovo je mišljenje zastupao Ibn Hazm u djelu El-Muhalla, 10/32. 
Smatram, a Allah najbolje zna, da je mišljenje imama Ebu Hanife (žena pred ženom može otkriti ono što obično otkriva pred svojim mahremima) najjače i najsigurnije, a šta žena može pokazati pred svojim mahremima – pitanje je u vezi s kojim pravnici nemaju jednoglasan stav.
Najispravnije mišljenje jeste ono koje zastupa većina učenjaka hanefijske, malikijske i hanbelijske pravne škole: žena pred svojim mahremima može pokazati kosu, širi dio vrata, stopala i šake s podlakticama. Drukčije rečeno, žena pred mahremima može otkriti dijelove tjela koji se peru prilikom uzimanja abdesta, ili malo više od toga: dio potkoljenice, dio nadlaktice, dio grudi neposredno ispod vrata, a Allah najbolje zna. Spomenuto mišljenje preferirao sam iz sljedećih razloga:
-prvo, ne postoji jasan argument koji govori da je avret žene pred ženom od pupka do koljena;
-drugo, analogija za kojom posežu neki pravnici dokazujući da je avret žene pred ženom kao avret muškarca pred muškarcem (od koljena do pupka) analogija je s jasnom razlikom između te dvije stvari, i zato nije prihvatljiva; i treće, logično je da žena spomenute dijelove tijela otkrije pred ženama, tim prije jer njihovo pokrivanje izaziva poteškoću, a za njihovim isticanjem nema potrebe.

Mišljenje imama Ibn Hazma neprihvatljivo je. Ne znam da se ijedan islamski učenjak poveo za njegovim mišljenjem, a Allah najbolje zna.

dr.Safet Kuduzović
(iz knjige ''Fetve-pravne decizije'')