srijeda, 04 Oktobar 2023

imagesPoznajem mladića koji je sada jedan od mojih najboljih prijatelja, a čija je životna priča fascinantna i ovom prilikom želim je podijeliti s vama.

Ovaj je mladić šesnaest godina, od svoje dvadesete do trideset šeste godine, živio daleko od vjere i Allaha, baveći se u tom periodu dilanjem trave i droge. Jednoga dana, dok je  sjedio u dvorištu u Džidi, uzeo je travu i počeo motati. U dvorištu susjedne kuće tada se održavalo jedno vjersko predavanje i iako nije bio prisutan na predavanju, ipak je u jednom trenutku čuo samo jedan ajet.
Taj jedan ajet pokrenuo je njegovo srce, uzdrmao njegovo tijelo i učinio ga trenutno jednim od najznačajnijih daija u Džidi.
Dakle, nije sjedio na predavanju želeći postići dobro i zadovoljstvo Allaha i oprost grijeha, nije imao tu namjeru koju mi imamo kada odlazimo na predavanja, nego je sjedio motajući travu, griješeći prema Allahu.

I šta se dogodilo u tom trenutku? Allah mu je poslao šejha, zvučnike i mikrofon kako bi čuo ovaj ajet. U trenutku dok je u ruci držao travu, čuo je ajet koji ga je nagnao na plač i iz temelja promijenio njegov život. Koji je to ajet?! “Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (EI-Bekara, 222) Da, slušao je ovaj ajet držeći džoint u ruci. U tom trenutku u njemu se sve promijenilo i izgovorio je: “Ja, koji sam šesnaest 
godina bio daleko od mesdžida, šesnaest godina ovisnosti, suprugu sam razveo, otac i majka ljute se na mene, a ako se sada pokajem i vratim Allahu, hoću li biti Allahov miljenik?!”
I u tom trenutku čvrsto je odlučio izgovarajući: “Tako mi Allaha, bit ću jedan od onih koje Allah voli!”

Tog dana ostavio je travu i drogu, i od tada je prošlo već osam godina, a on je ustrajan, jedan od Allahovih dobrih robova i daija u Džidi, a posebno u zatvoru “Bereman” u kojem je postao jedan od najpoznatijih daija.

Velika se mudrost krije u ovom događaju i stoga svako od nas treba da razmisli o blagodati upute koju daje samo Uzvišeni Allah, onome kome On hoće. Razmislimo i o sebi i zapitajmo se da li smo oduvijek bili u okrilju upute? Naravno da su mnogi od nas, poput većine današnjih mladića, bili daleko
od Allaha, subhanehu ve teala, pa je On u naša srca usadio uputu.
Tako mi Velikog Allaha, najsretniji trenuci života jesu trenuci kada nas je
Allah vratio u Svoje okrilje.

Sa video predavanja šejh Najifa Sahafia

Obrada: YouTube kanal: Džemat Donji Gostović
Pripremio: Admir Ćomić