utorak, 16 Juli 2024

divnoPrenosi se:

 “U Kufi je živio jako pobožan i lijep mladić. Nastanio se u blizini plemena iz En-Neha’. Tu je ugledao izuzetno lijepu djevojku koju silno zavoli. Ništa manju ljubav osjećala je i ona prema njemu. On je zaprosi od njenog oca, ali je ona već bila namijenjena za njenog amidžića. Ljubav je svakim danom rasla i pretvarala se u bol. Naposlijetku, ona posla svoju služavku sa porukom: "Saznala sam za vrelinu tvoje ljubavi prema meni. To je još više rasplamsalo moj zanos i povećalo ljubav prema tebi. Ako želiš da te ja posjetim, posjetit ću te, ili, ako želiš, ja ću ti olakšati da mi dođeš kući."

Nakon tih riječi on se obrati služavki i reče: "Niti jednu od ove dvije stvari. 'Ako ne budem poslušan svome Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom danu.' (prijevod značenja El-En'am, 15) Ja se bojim Vatre čiji plamen neće janjavati, niti vrelina malaksati." Kada je od izaslanika čula šta je rekao, ona reče: "I pored svega ovoga on je zahid (skroman i bogobojazan) i boji se Allaha! Tako mi Allaha, u pogledu ovoga svi smo ravnopravni." Potom se okrenula od ovoga svijeta, a sve svoje veze bacila je za leđa. Obukla je skromnu odjeću i posvetila se ibadetu. Uprkos tome, ona je još uvijek žalila za mladićem i izgarala od ljubavi za njim. Žudnja za njim dovela ju je do smrti.

Mladić je posjećivao njen kabur. Jedne noći vidio ju je u snu. Izgledala je divno. Upitao ju je: "Kako ti je? Šta ti se desilo nakon mene?" Ona mu u stihu reče: Divno li je ljubiti tebe, ljubavi moja To je ljubav koja vodi samo u dobro i dobročinstvo! Mladić je upita: "A gdje si sada​?" Ona mu reče (u stihu): U uživanju i životu vječnome U Džennetu trajnom Vladara koji ne nestaje! On joj reče: "Sjeti me se tamo. Ja ovamo neprestano mislim na tebe." Ona reče: "Tako mi Allaha, ja te nisam zaboravila. Molila sam za tebe Gospodara, pa se potrudi i pomozi mi u tome." Potom se okrenula i htjela da ide, pa je upitao: "Kada ću te ponovo vidjeti?" "Ubrzo ćeš nam doći", reče ona. Nakon tog sna mladić je živio još sedam dana. Neka je Allahova milost na njih."

(Izvor: KNJIGA POKAJANJA - najljepša kazivanja o pokajnicima)
 Autor knjige: Ibn Kudame el-Makdisi
Za Muslimanku.org pripremio: Admir Ćomić