utorak, 16 Juli 2024

zalj parPitanje:
 Ko se ubraja u mahreme? Allah vas nagradio!  

Odgovor: 
Mahremi su ljudi s kojima muslimanka nikada na može stupiti u bračnu vezu, oni su joj trajno zabranjeni, iz jednog od tri razloga: prvo, zbog krvnog srodstva; drugo, zbog srodstva po mlijeku; i, treće, zbog tazbinstva.
U prvu kategoriju spadaju: otac i sva uzlazna loza (djedovi), sinovi i sva silazna loza (unučad), braća, bratići, sestrići, amidže i daidže i sva uzlazna loza (amidže ili daidže djedova ili nena).

U drugu kategoriju spadaju svi koji su zabranjeni po krvi, na osnovu hadisa koji je zabilježio imam Muslim: “Zabranjeno je po mlijeku sve što je zabranjeno po krvi.” 

U treću kategoriju spadaju: svekar i sva uzlazna loza (muževi djedovi), muževi sinovi (pastorci) i sva silazna loza (sin pastorka, sin njegovog sina itd.), zet ili muž unuke ili unukine unuke itd., i očuh koji je imao odnos sa majkom od pastorke i sva silazna loza pastorkinih potomaka (njene kćerke i kćerkine kćerke itd.) Dakle, ovi su muškaraci stalni mahremi. Muslimanki je dopušteno da sa njima putuje, da se osami, da se rukuje, da pred njima otkrije dijelove tijela koji se peru i potiru pri abdestu, ili malo više od toga.

A kada je riječ o djeverima, zetovima (muževi sestara), amidžića, daidžića, tečića (s očeve i majčine strane) itd., ne smatraju se mahremima, već strancima, po konsenzusu islamskih učenjaka. Ono što je ustaljeno u mnogim podnebljima da su i oni mahremi – pogrešno je. Takvo (ne)shvatanje vjerskih propisa dovodi do brojnih prijestupa i grijeha, a Allah zna najbolje
. 

dr.Safet Kuduzović
(iz knjige ''Fetve-pravne decizije'')