srijeda, 04 Oktobar 2023

mekka5VOLJENOJ MEKKI

Vičan stihu nisam mnogo
Da bih tebi tepat’ mog’o
Ali ljubav jaka plamti 
U grudima prema tebi

Svetom te Gospodar stvori
Tako bit će dok je vijeka
Rata u teb’ biti neće
Ti si Harem cijelog svijeta

Satkana si od kamena
Vrućih ploha koje žare
Kao iman u grudima
Svih vjernika što te hvale

Najdraže si mjesto meni
Boljeg dunja niti nema
Allah dragi i Poslanik
Tebe vole prije svega

Mekka, Bekka, Ummul Qura
Imena su tvoja lijepa
Onaj ko ih izgovora
Sreću svome srcu smjera

Posebna si uvijek bila
Vijekovima pripremana
Da ugostiš Miljenika
Allahovog Poslanika

U tebi je prvi puta
Oči svoje otvorio
Uz njega je svjetlost došla
Dvore Šama obasjala

Tako i on svijetlit’ bješe
Kročeć’ tvojom zemljom krasnom
Pronoseći glas Kur’ana
Šireć’ Islam željom pravom

Iskren i povjerljiv bio
U cijelom životu svom
Pa ga zvaše od početka
Sadikul Emin dobar rob

Srce svako tebi strijemi
Da te vidi i pohodi
U tebi je iman magnet
Kaba sveta, dinska pamet

Mnogo li si divna plaha
Tvoje ruke raširene
Poput krila Džebraila
Koja ljude tebi šalje

Prepuna si svakog dobra 
Meleci su tvoja straža
Zemzem voda žeđu gasi
Hadžijama sa svih strana

Namaz Mekke mnogo vrijedi
Sto hiljada puta više
Nego što je namaz drugdje
Tako hadis mudri piše

Tavaf oko Kabe to je
Sunnet dragog Poslanika
A i drugih miljenika
Allahovih Poslanika

Crni kamen u tebi je
Što ga Allah nama spusti
Iz Dženneta sa Ademom
Da ga ljube snovi pusti

Svako onaj koji želi
Svoju vjeru ‘potpuniti
Mora u te odmah doći
Sa izvora tvoga piti

Tavafiti oko Kabe 
Trčat međ’ dva brda mala
Safu-Mervu te brežuljke 
Obgrliti sa svih strana

U tebi je svet Arefat
Na kom hadžo tiho dovi
Stoji plače dove šalje 
Od Allaha za spas moli

Muzdelifa odmah tu je
Odmor gostu Milostivog
Mina, džemre, ibadeti
Nada srcu bijelom čistom

Dalek nije ni vrh svijetli
Nurom lijepim nazivani
Jer on primi pravu svjetlost
Kur’an divni nanizani

Spilja mala poput doma
Miljeniku tad je bila
Ikre-Uči Muhamede 
Džibril njemu sve kaziva

Šta reći o dvojici
S kojima je Allah treći 
Blagim glasom druga smiri
U pećini Sevr kleči

Takav bješe naš Poslanik
Mekka ga je iznjedrila
Po njoj pruži zadnji pogled
Čineć’ Hidžru-tam’ Medina

Allahu si ti najdraža
Kako meni ne bi mila
Da me moji ne tjeraju
Moj bi smiraj uvijek bila

I sad jadan ko da gledam
Ebu Bekra i Omera
Kako tavaf smjerno čine
Uz ramena Muhammeda

Iza njih su svi ashabi
Kao jedan mirno kroče 
Desno rame odgrnuli
Zikre dove puni sreće

Sve o Mekki lijepo reći 
Nikad niko nije mog’o
Pa ni ovaj rob molećiv
Što je voli baš baš mnogo

Kako ne bih Mekko draga
Ti si meni život dala
Prije tebe ja sam bio
Niko ništa prazna glava

U tebi sam upijao
Znanja bitna o Allahu
O Islamu, Poslaniku
Sve uz dokaz po Kur’anu

Dala si mi mnoga dobra
Učitelje što mi zbore 
O edebu i ilumu
Što šejtanu kičmu lome

Dragog šejha dobrog brata
Vrijeme što je htio dati
Buharija zvanog Hasan
Allah dragi neka prati

Teška srca ja ću sutra 
Napustiti tvoje skute
Kako tavaf obaviti 
Selameći divne pute

Otići ću ja iz tebe
Teška srca a i bolna
Al ti nećeš iz dna mene
Dok mi damar mrda hoda

Haris Hećimović
12. Sefer 1439.h.god/1.11.2017.god.

mekka7