nedjelja, 16 Juni 2024

MUSLIMA76Aiša, radijallahu anha

Islam je vjera znanja i dokaza. Prva objava našem Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, bila je: „Uči/čitaj!“. A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Traženje znanja obaveza je svakog muslimana i muslimanke.“
Žene iz vremena Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ozbiljno su to shvatile i koristile svaku priliku da se poduče. Čak su i tražile poseban termin za sebe kako bi direktno učile od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. 
Najučenija od njih je naša majka, Aiša, radijjallahu anha. Aiša je bila žena koja je izrazito cijenjena od strane ashaba zbog njenog znanja. Islamski učenjaci je uvrstavaju među sedam prenosioca koji su prenijeli najviše hadisa. Prenijela ih je 2210 hadisa. Za nju je El-Hakim ebu Abdullah rekao da je preko nje prenešena četvrtina šerijata.
Ebu Berdeh ibn ebi Musa el-Eš'ari prenosi od svog oca, radijallahu anhu, da je rekao: „Nikada nije nama, ashabima Muhammeda, bilo teško neko pitanje a da nismo kada bi upitali Aišu našli znanje o tome kod nje.“
Bila je poznata po svome znanju iz šerijata, rodoslovlja Arapa, pjesništva i medicine.
Za nju se kaže da je prva pravnica u Islamu.

Ovo je žena koja treba da nam bude uzor i čijim stopama treba da koračamo.
Od Ebu Derdaa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Doista je prednost učenjaka nad pobožnjakom kao prednost punog mjeseca nad ostalim zvijezdama. Doista su učenjaci nasljednici poslanika, a poslanici nisu ostavili u naslijeđe ni dinare ni dirheme, nego su ostavili znanje, pa onaj ko ga uzme, uzeo je veliko dobro.” (Musned, Ahmed i Sunen, Nesai, šejh Albani ocjenio hadis sahihom, Sahihu Džami’, 6297)

A ima li išta vrijednije od toga da budeš od nasljednika Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem?
„A, Allaha se boje od robova Njegovih – učeni.” (Fatir, 28).


Amela Omerović Ćeman