utorak, 16 Juli 2024
Allah99Ukoliko te zadesi bilo kakvo iskušenje ''ne trči'' da se prvo pojadaš nekome od stvorenja. Neka prvo ime koje ćeš dozvati bude Njegovo. Neka tvoje grudi duboko i iskreno ispuste ''ya Allah''. Reci prvo Njemu svoju brigu, reci Mu šta te snašlo, pa makar to bilo da Ga samo jednom zovneš. Tek kad se svom Gospodaru izjadaš, podjeli svoju brigu i sa nekim od stvorenja, ali ne s ciljem da se žališ i da iskazuješ svoje nezadovoljstvo Allahovom odredbom, nego s ciljem savjetovanja. 
Znaj dobro, ukoliko se budeš prvo žalila stvorenjima, bez obzira koliko tvrde da te vole, neće uvijek biti tu za tebe. Ne mogu, jer oni su prolazni, baš kao i ti. A Allah je Vječan i vječno će biti tu za tebe. Dozivaj Onoga Koji je Vječan, jer iskušenja ti daje da bi te učinio vječno ovisnom o Njemu, da bi te uveo u vječnost. A divna li je ta vječna ovisnot, divna li je ta vječnost. 
Gospodar je Kadar da odagna od tebe svako iskušenje nakon samo jednog tvog obraćanja Njemu. 
Zato, prvo Njega zovi...
Divan li je Gospodar koji je Vječan.

hfz.Senita Smajić