nedjelja, 16 Juni 2024
oprostDa ostaviš jedan namaz, gore je nego da cijelu noć provedeš opijajući se. Da ostaviš samo jedan namaz, veći je grijeh nego da počiniš blud večeras. Da ne klanjaš nikako, gore je nego da svaku noć luduješ sa društvom uz drogu, muziku, alkohol i golotinju. 
Jesi li svjesna toga, draga sestro?
Ne postoji nijedan veliki grijeh koji je kod Allaha gori od ostavljanja namaza! 
Možda si propustila sabah i podne-namaz, ali dan još traje, ti još živiš i dišeš. Uzmi abdest, okreni se prema kibli i padni na sedždu svome Stvoritelju! 
Namaz je stub, osnova. Za njega ćeš prvo račun polagati i bez njega nema uspjeha. 
Bez sedžde Gospodaru život boli, dunjaluk guši i ne da disati. Ustani, voljena, i pobrini se za svoju budućnost!
Jer, namaz odvraća od drugih loših djela, on je strelica i putokaz, on je smiraj i veza sa Onim od koga ti ovisiš svake sekunde. 
Allaha molim da te nagradi zato što ćeš večeras ostaviti provod radi Njegovog zadovoljstva, a tebe molim da razmisliš o mojoj poruci tebi.
Namaz sestro, namaz! 
__________________________________________

Ibn Kajjim je rekao: “Muslimani se ne razilaze u pogledu toga da je namjerno izostavljanje obaveznih – farz-namaza, toliko da prođe namasko vrijeme, jedan od najvećih grijeha, i da je grijeh ostavljanja namaza veći od ubistva, bespravnog uzimanja imetka, bluda, krađe, pijenja alkohola, i da se počinilac tog grijeha izlaže Allahovoj kazni i srdžbi na dunjaluku i na ahiretu.” (Namaz i propis njegovog ostavljanja, str. 31)

Ummu Sara Žužić