nedjelja, 16 Juni 2024

Allah1Da li te Allah voli...?

Allah, dželle šanuh, je rekao u hadisi-kudsiju: "Kada zavolim Svoga roba postaću njegov sluh kojim čuje i njegov vid kojim gleda..."(Buhari), tj. sačuvat će njegov sluh i vid od svega što je zabranjeno.

- ako si od onih koji ogovaraju ili slušaju/čitaju ogovaranje, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od onih koji potvaraju ili slušaju/čitaju/prenose potvore, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od onih koji vrijeđaju ili slušaju uvrede, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od besposličara ili onih koji slušaju/čitaju besposlice, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio;

- ako si od onih koji slušaju muziku, zapitaj se da li si od onih koje je Allah zavolio.

- ako si od onih... zapitajmo se!

mr.Amir Smajić

samohrana majka"Abazu sam upoznala u grad biblioteci u Maglaju, bila sam nova u gradu, a vidim djevojku ispred mene sa izabranom knjigom.

Opširnije...

gibett

Doista je obaveza muslimanu da čuva jezik od govora koji u sebi ne sadrži korist, kao i govora koji je štetan po pojedinca i druge.

Opširnije...